Bangladesh Paint Manufacturer’s Association (BPMA)

Flat # 16 F-2, Tower -5
Suvastu Nazar Valley ,
Progati Sharani, Shahzadpur,
Dhaka-1212.

Land-Phone: +88-02-8899161 
Phone: +88-01731341074
Email : os.bpma@gmail.com
Web:    www.bpmabd.org